طراحی مهندسی سنتام

طراحی مهندسی سنتام

محصولات / خدمات


لاستیک کرومتر - SMD-200B MDR-Sealed
لاستیک کرومتر

مدل : SMD-200B MDR-Sealed

لاستیک کرومتر - SMV-200 مونی ویسکومتر
لاستیک کرومتر

مدل : SMV-200 مونی ویسکومتر

لاستیک کرومتر - SMD-200 MDR-Unsealed
لاستیک کرومتر

مدل : SMD-200 MDR-Unsealed

لاستیک کرومتر - SRT-200B ODR
لاستیک کرومتر

مدل : SRT-200B ODR

تست خستگی ماشین - تک پشتیبانی - SFT-600A
تست خستگی ماشین

مدل : تک پشتیبانی - SFT-600A

تست خستگی ماشین - تک پشتیبانی
تست خستگی ماشین

مدل : تک پشتیبانی

تست خستگی ماشین - SFT-850  درجه چهار
تست خستگی ماشین

مدل : SFT-850 درجه چهار

اطلاعات تماس


مدیرعامل :سید محمد حسین میرصادقی
وب سایت :http://www.santamco.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982166814497
نمابر :+982166816581
آدرس: تهران، کیلومتر پنج جاده کرج خیابان صنایع فلزی، بلوار 17 شهریور، شمال پرسی گاز، کوچه وزین، پلاک 12

ارسال پیام


Scroll